Pokerikädet

Korttipakasta löytyy 52 korttia. Yksittäisten korttien arvojärjestys, korkeimmasta matalimpaan, on Ässä, Kuningas, Kuningatar, Jätkä, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Maiden arvoilla ei ole yleensä eroa, jotenka esimerkiksi herttakuningas ja patakuningas ovat samanarvoisia.

Pokerikäsi koostuu viidestä kortista. Käden yhdistelmien eri kategoriat – parhaasta huonoimpaan – on listattu alle. Paremman kategorian käsi voittaa minkä tahansa alemman käden kategorian käden (jotenka esimerkiksi kolmoset voittaa mitkä tahansa kaksi paria). Saman kategorian käsien kohdalla vertaillaan yksittäisiä kortteja, jotka määrittelevät paremman käden.

Peleissä, joissa pelaajalla on enemmän kuin viisi korttia ja hän valitsee viisi korttia muodostaakseen pokerikäden, ei jäljelle jäävillä korteilla ole mitään osaa käsien vertailussa. Pokerikäden arvo perustuu aina vain viidelle kortille.

Joissain peleissä voi tulla vastaan tilanne, jossa verrataan toisiinsa kahta samanarvoista kolmosta. Kyseiseen tilanteeseen ei törmää tavallisessa pokerissa. Asian laita on eri sellaisten pokeripelien kohdalla, joissa käytetään ns. community-kortteja, kuten esimerkiksi Texas Hold ‘Em:ssä, pokeripeleissä joissa on wild-kortteja, ja muissa pokeripeleissä joissa käytetään pokeriyhdistelmiä kuten “poker menteur”:a.
Pokerikädet parhaimmasta huonoimpaan

1. Royal Flush

Tämä on paras pokerikäsi. Se koostuu ässästä, kuninkaasta, kuningattaresta, jätkästä ja kympistä – kaikki samaa maata. Koska kaikki maat ovat samanarvoisia, ovat sitä myös kaikki royal flushit.

2. Straight Flush (värisuora)

Viisi saman maan korttia suorana – esim. J-10-9-8-7 jossa kaikki patoja. Jos vertaillaan kahta värisuoraa, voittaa se jonka korkein kortti on paras. Ässä voidaan laskea ykköseksi, jotenka 5-4-3-2-A on värisuora, mutta korkein kortti on 5 eikä ässä. Se on värisuorista heikoin. Kättä 4-3-2-A-K ei lasketa värisuoraksi.

3. Four of a Kind (neloset)

Neljä samanarvoista korttia, kuten neljä kuningatarta. Viides kortti voi olla mitä tahansa. Tämä yhdistelmä tunnetaan myös nimellä “quads”, ja joissain osissa Eurooppaa poker-nimellä. Kun vertaillaan kahta nelosta, voittaa se jonka neloset ovat korkeampia. Jotenka 3-3-3-3-A häviää 4-4-4-4-2:lle. Joissain pokeripeleissä voit törmätä tilanteeseen, jossa joudutaan vertailemaan samanarvoisia nelosia. Sellaisessa tapauksessa viides kortti ratkaisee voittajan.

4. Full House (täyskäsi)

Tämä yhdistelmä koostuu kolmesta samanarvoisesta kortista (kolmoset) ja kahdesta samanarvoisesta kortista (pari) – esimerkiksi 7-7-7 ja 10-10. Kun vertaillaan kahta täyskättä, määrittävät kolmoset voittajan. Esimerkiksi 9-9-9-4-4 voittaa 8-8-8-A-A:n. Jos kolmoset ovat samanarvoiset, tarkastellaan pareja.

5. Flush (väri)

Viisi saman maan korttia. Kun vertaillaan kahta väriä, voittaa se josta löytyy korkein kortti. Jos korkeimmat kortit ovat samat, vertaillaan seuraavaksi korkeimpia kortteja jne. Esimerkiksi K-J-9-3-2 (patoja) voittaa K-J-7-6-5 (herttoja) -käden koska 9 on 7:ää parempi.

6. Straight (suora)

Viisi sekalaisten maiden korttia suorana – esimerkiksi Q-J-10-9-8. Kun vertaillaan kahta suoraa, voittaa se jonka korkein kortti on paras. Ässää voi käyttää suorassa sekä high- että low-korttina, mutta ei kumpanakin yhtä aikaa. Näin ollen A-K-Q-J-10 ja 5-4-3-2-A ovat hyväksyttäviä suoria, mutta 2-A-K-Q-J ei ole. 5-4-3-2-A on heikoin suora, koska sen korkein kortti on 5.

7. Three of a Kind (kolmoset)

Kolme samanarvoista korttia ja kaksi muuta korttia. Tämä yhdistelmä tunnetaan myös nimillä “Triplets” ja “Trips”. Kahta kolmosta verrattaessa voittaa se, jonka kolmoset on korkein. Jotenka esimerkiksi 5-5-5-3-2 voittaa 4-4-4-K-Q:n. Jos täytyy vertailla kahta kolmosta jotka ovat samanarvoisia, vertaillaan jäljelle jääviä kortteja toisiinsa.

8. Two Pairs (kaksi paria)

Pari on kaksi samanarvoista korttia. Kahden parin kädestä löytyy kaksi paria ja jokin viides kortti. Kun vertaillaan kahta tuplaparia, voittaa käsi josta löytyy korkein pari, riippumatta muiden korttien arvosta. Esimerkiksi J-J-2-2-4 voittaa 10-10-9-9-8:n, koska jätkä on 10:ntä parempi. Ja jos korkeammat parit ovat samanarvoisia, vertaillaan matalampia pareja, jotenka esimerkiksi 8-8-6-6-3 voittaa 8-8-5-5-K:n. Jos kummatkin parit ovat samanarvoisia, vertaillaan viidettä korttia – siis esimerkiksi Q-Q-5-5-8 voittaa Q-Q-5-5-4:n.

9. Pair (pari)

Käsi, jossa on kaksi samanarvoista korttia, ja jonka kolme muuta korttia eivät muodosta yhtäkään yhdistelmää. Kahta tällaista kättä verrattaessa voittaa se, jonka pari on parempi. Näin ollen 6-6-4-3-2 voittaa 5-5-A-K-Q:n. Jos parit ovat samanarvoiset, verrataan korkeimpia kolmesta jäljelle jäävästä kortista jne. Jotenka J-J-A-9-3 voittaa J-J-A-8-7:n, koska 9 on 8:aa parempi.

10. High Card

Viisi korttia jotka eivät muodosta yhtäkään yllä listatuista yhdistelmistä. Kahta tällaista kättä vertaillessa voittaa se, josta löytyy korkein yksittäinen kortti. Jos korkeimmat kortit ovat samanarvoiset, jatketaan vertailua niin pitkälle kuin on tarvis. Näin ollen A-J-9-5-3 voittaa A-10-9-6-4:n, koska jätkä on 10:ntä parempi.

Bryon Passmore